Krokové motory

Barevné značení vývodů krokových motorů

U krokových motorů s přírubou podle normy NEMA se vyskytují různé barvy vodičů. Někdy je obtížné identifikovat jednotlivá fázová vinutí měřením odporu vinutí. Zvlášť komplikované je to u šestivodičových motorů, kde se odpory vinutí pohybují v jednotkách ohmů a běžné multimetry mají s měřením tak malých odporů většinou potíže.

Samozřejmě není možno postihnout všechna exotická barevná značení, která často používají výrobci kancelářské techniky, ale výrobci většinou dodržují níže uvedené barevné kódy u motorů, které jsou určeny jako spotřební materiál.


Krokové motory a jejich řízení

Při konstrukci strojů a přístrojů se často setkáváme s potřebou přesného polohování jejich pohyblivých částí. Použijeme‑li k pohonu stejnosměrné (DC) nebo střídavé (AC) motory, je přesné polohování bez použití koncových spínačů, enkodérů a často také brzdy nebo spojky obtížné. Proto se, zvláště v menších zařízeních, velmi často používají krokové motory.

Stáhnout celé ve formátu PDF


Mikrokrokování

Kterého konstruktéra by nelákala myšlenka využít při práci s krokovými motory mikrokrokování? Vždyť mít možnost rozdělit 200 základních kroků o velikosti 1,8 úhlového stupně do dalších 256 poloh a získat tak 51 200 kroků na otáčku je na první pohled velmi lákavé.

Takže kde je háček?

Ve skutečnosti ovšem, jakmile začnete mikrokrokováním zvětšovat počet poloh kroků, značně rychle klesat točivý moment motoru, který se ho snaží nastavit do poloh, vložených mezi jednotlivé celé kroky. Celkový počet poloh, do nichž můžete motor nastavit se sice zvýší, ovšem přesnost polohování se kupodivu nejen nezvýší, ale možná naopak i sníží.

Stáhnout celé ve formátu PDF